Ensembleimprovisasjon med Karen Høybakk Mikalsen

Arrangementsinformasjon

FRIKAR X og Fjelldansen, regional kompetansesenter for dans, inviterer til workshop med Karen Høybakk Mikalsen. 

I ensembleimprovisasjon utvikler danserne sin signatur sammen i en gruppe. Gruppen lærer å spille på lag, og støtter hverandres ideer i dansen. Gjennom konkrete oppgaver må ensemblet samarbeide for å gjøre bevisste valg, slik at de skaper tydelige bilder til publikum. Man må ha høy tilstedeværelse og lærer å vektlegge sansene og å følge instinkter. Ensembleimprovisasjon utvikler samspill, improvisasjon og lydhørhet i gruppedans. Man undersøker hvordan kropp og bevegelse kan formidle menneskelige tilstander. 

Instruktør Karen Høybakk Mikalsen har lang bakgrunn innenfor dans, og holder til i Oslo som improdanser, kursholder og koreograf. Hun oppmuntrer til åpenhet, lek og samspill i klassene sine, og gir rom til at den enkelte kan utvikle sitt bevegelsesspråk. 

Workshoppen blir støttet av Oppland fylkeskommune, Valdres natur- og kulturpark, Kulturrådet og Talent Norge. 

sentralen
frikar
frikarx
fjelldansen
talentnorge
eksternbillett

Restriksjoner

Profesjonelle dansekunstnere og dansestudenter ved vgs. og høyere utdanning.